Cari Dokter

Ruang IBS (Instalasi Bedah Sentral)

Alat – alat yang tersedia :
 Endourology untuk tindakan pembedahan pada kasus urologi
atau perkemihan tanpa sayatan.
 Phaco Emulsi untuk tindakan operasi katarak dengan sayatan
minimal tanpa jahitan.
 Endoscopy THT untuk tindakan diagnostic dan biopsy pada
kasus THT tanpa pembedahan.
 Laparascopy untuk kasus pembedahan digestive & obstetri.